Plavecké bazény

Plavecké stopky

Digitální plavecké stopky jsou určeny pro proentační měření času v sekundových intervalech Světlené stopky využívají na místo klasických vteřinových ručiček vysoece svítivé LED pásky upospořádané do kruhu. Při spuštění stopek se postupně v intervalu jedné sekundy rozsvěcí psky postupnéě za sebou a simulují tak pohyb vteřinové ručičky. 

 

Uprostřed panelu je umístěn čtyřmístný digitální displej zobrazující celkový tréninkový čas. V době mimo trénink lze displej přeponout do módu zobrazení denního času 

Denní čas je řízen přijímačem časového signálu DCF. Výška číslic je 100 mm, což zaručuje čitelnost do vzdálenosti cca 40 metrů Jednotlivé funkce jsou ovládány pomocí bezdrážového dálkového ovládání.

Celý dipslej je kryt polykarbonátem.

  • dálkové bezdrátové ovládání
  • vysoce svítivé LED diody
  • radiově řízené hodiny DCF
  • automatická regulace jasu pro optimální viditelnost za každých světlených podmínek
  • rozměr panelu 980 x 980 x 90 mm
  • výška znaku: 100 mm
  • váha 15kg
  • bezpečné napájení 15V