Venkovní LED Obrazovka

LED obrazovka venkovní SU 351

IMG_20190104_074602.jpg

LED barevné obrazovky jsou aktivní zobrazovací zařízení, jejímiž základními
zobrazovacími prvky jsou světelné RGB LED diody. Hlavními přínosy LED obrazovek oproti statickým informačním a reklamním zařízením jsou:

  • možnost okamžité obměny obrazové informace bez zásahu do zařízení (u klasických médií je například nutné vyměnit plakát)
  • zobrazení více informací nebo reklamních spotů na jednom nosiči
  • vysílání dynamických spotů, předělů a prokládacích efektů
  • stálý svit obrazové informace, což například u venkovních LED obrazovek upoutává více, než klasické, ve dne nesvítící plochy.

Vzhledem ke stále se rozvíjejícím technologiím jsou LED obrazovky dostupnější.
Velkoplošné LED obrazovky a se využívají hlavně k zobrazování reklam, videí, obrázků, on-line přenosů, sportovních přenosů, videoklipů, live zdrojů signálu (například televizní vysílání), webových stránek a ostatních informací snad ve všech možných segmentech trhu, obchodu a zákazníků.

Výhodou těchto zařízení je možnost vzdáleného řízení. Z kdekoliv umístěného počítače je zadávána skladba vysílání na řídící server. Následně server zařídí pomocí internetového připojení aktualizaci vysílacího schématu na všech obrazovkách v systému. Aktualizace probíhá okamžitě nebo v určeném časovém harmonogramu. Je možné aktivně sledovat činnost všech zařízení z jednoho místa.

Realizujeme obrazovky ve vnitřním i venkovním provedení, různých tvarů a velikostí, vhodných pro konkrétní použití zákazníka. Zajišťujeme kompletní dodávku včetně nosných konstrukcí.